ACV heeft zijn nieuwe website online gezet. Simpler en mooier. Onze website ontdekken. >>
Home  >  Woordenlijst

Woordenlijst

 
Aangeblazen (gasbrander)

Dit is een mechanische brander die gas en lucht verspreidt in de verbrandingskamer van de ketel. Dit is een goedkoop brandertype, maar vervuilender en luidruchtiger dan een brander met voormenging. Daarom heeft ACV besloten deze verbrandingstechniek niet meer in ketels voor woningen te gebruiken. Deze techniek wordt alleen nog toegepast in ketels van gemiddeld en hoog vermogen.

 
Atmosferisch (gasbrander)
(syn. : Atmosferische )

In een atmosferische ketel wordt door de onder druk staande gasstroom alle of een gedeelte van de benodigde lucht voor de verbranding toegevoerd. De lucht die op deze wijze wordt geïnduceerd, wordt primaire lucht genoemd en vormt de aanvulling op de secundaire lucht die in de haard terechtkomt. Dit verbrandingssysteem wordt het meest toegepast in conventionele ketels. Dit type ketel is goedkoop, maar heeft meerdere nadelen: het verbrandingsrendement is laag, het brandervermogen is het grootste deel van de tijd gelijk, de uitstoot van vervuilende stoffen is hoog en de afvoer van verbrandingsgassen is beperkt doordat deze alleen plaatsvindt door middel van trek. ACV biedt een compleet assortiment atmosferische ketels, maar raadt altijd de aanschaf van een ketel met brander met voormenging aan wanneer het budget dit toestaat. Deze ketel is weliswaar duurder, maar heeft geen van de bovengenoemde nadelen.

 
Boiler
(syn. : Warmwaterboiler )

In een boiler, ook wel warmwaterboiler genaamd, wordt water verwarmd en onder hoge temperatuur opgeslagen. De boiler wordt aangesloten op de verwarmingskring van de ketel en/of van een warmtegenerator (zonnepanelen, warmtepomp, condensator van een airconditioner, enzovoort). De meeste boilers van ACV zijn van het type Tank-in-Tank en vervaardigd uit roestvrij staal. De capaciteit loopt uiteen van 60 tot 1.000 liter. Door het grote warmte-uitwisselingsoppervlak kunnen deze ketels snel 23 tot 112 kW opnemen en het water in hoog tempo verwarmen. Dankzij deze snelle opwarming en het feit dat het warme water op hoge temperatuur in de boiler wordt opgeslagen (mogelijk dankzij het roestvrij staal), hoeft er weinig warm water opgeslagen te worden: hierdoor is de boiler goedkoper om aan te schaffen, neemt deze minder ruimte in beslag en is deze zuiniger in het verbruik (minder warmteverlies via de behuizing).

 
Buitenvoeler

De buitenvoeler wordt gebruik in een verwarmingssysteem met « klimaatregeling ». De voeler wordt gemonteerd op een buitenmuur in een neutraal gedeelte van het gebouw dat uit de wind en de zon ligt. De voeler meet de buitentemperatuur, rekening houdend met de bezonning en geeft deze door aan de regelaar. Deze stelt vervolgens automatisch de verwarmingstemperatuur bij om te anticiperen op de verwarmingsbehoefte: het resultaat hiervan is een regelmatigere temperatuur en een hoger verwarmingscomfort.

 
Circulatiepomp

De circulatiepomp, ook wel circulator genaamd, versnelt de circulatie van het verwarmingswater tussen de ketel en de te verwarmen vertrekken. Alle moderne verwarmingsinstallaties zijn uitgerust met een verwarmingscirculator. Bij de Tank-in-Tank-ketels van ACV bevindt de circulator zich echter niet tussen de ketel en de warmwaterboiler, maar is deze in de ketel ingebouwd. Hierdoor zijn deze ketels gunstiger in aanschaf, goedkoper te installeren en verbruiken ze minder energie.

 
Combi (-ketel)
(syn. : Combiketel )

Een combiketel produceert zowel energie voor het verwarmen van vertrekken als warm water. Dit is een kostenbesparende en praktische oplossing, omdat er slechts één toestel geïnstalleerd en onderhouden hoeft te worden. In tegenstelling tot de conventionele ketels, waarvan de warmwaterprestaties zeer beperkt zijn, biedt ACV innovatieve Tank-in-Tank-ketels die niet alleen verwarming leveren, maar ook een ongeëvenaard warmwatercomfort (tot 175 liter van 40 °C per minuut) tegen uitzonderlijk lage gebruikskosten!

 
Condensatietechniek (ketel met)
(syn. : Condensatie )

De verbrandingsgassen die worden gevormd door de verbranding van stookolie of gas, bevatten waterdamp. De energie in deze waterdamp vertegenwoordigt ongeveer 10 % van het laagste calorisch vermogen (LCV) van de brandstof. In een condensatieketel worden de verbrandingsgassen afgekoeld wanneer deze in contact komen met de retourkring van het verwarmingswater. Door deze afkoeling geven de rookgassen de latente energie af aan het verwarmingswater en neemt het warmterendement van de ketel toe. Het warmterendement van de ketel kan, uitgedrukt in relatie tot het LCV, hoger worden dan 100 % en met aardgas een theoretisch maximum van 112% bereiken. Dit is hoger dan het rendement van een conventionele ketel.

ACV biedt verschillende typen condensatieketels, waaronder een model op gas (HeatMaster TC) dat zowel voor verwarming als voor de productie van warm water in de condensatiemodus werkt en een rendement levert dat het theoretisch maximum dicht nadert. Dit toestel voor verwarming en warmwaterproductie is enig in zijn soort en levert het hoogste rendement van alle bestaande gasketels.

 
Conventionele stookoliebrander

De stookoliebrander zet de energie van stookolie om in warmte. Conventionele stookoliebranders zijn goedkoop en produceren een gele vlam. De uitstoot van vervuilende stoffen (stikstofoxiden) van een dergelijke brander is echter hoog. ACV biedt branders met een transparante vlam aan, die voor een hoger rendement zorgen en een veel lagere uitstoot van vervuilende stoffen hebben.

 
Enkelvoudig (-e ketel)
(syn. : Enkelvoudige ketel )

Een enkelvoudige ketel verwarmt alleen vertrekken en beschikt niet over een geïntegreerde functie voor warmwaterproductie. Voor de productie van warm water kan er een warmwaterboiler op de ketel worden aangesloten.

 
Expansievat

Water zet uit door de opwarming van de aanwezige luchtmoleculen. Het expansievast vangt deze uitzetting op en voorkomt daarmee dat de druk in de verwarmingskringen te hoog wordt.

 
Gesloten aansluiting (ketel met)
(syn. : Gesloten aansluiting )

Voor ketels met gesloten aansluiting, die ook wel hermetische ketels worden genoemd, is geen schoorsteen benodigd. Deze ketels zijn daarom met name geschikt voor gebouwen zonder schoorsteen (nieuwbouw) of gebouwen waar de schoorsteen niet meer bruikbaar is (renovatie). De aansluiting voor de afvoer van de rookgassen en de toevoer van de frisse verbrandingslucht bestaat uit een dubbele concentrische buis met een diameter van ongeveer tien centimeter (bij de meestgebruikte ketels in woonhuizen) of uit twee afzonderlijke buizen (één voor het afvoeren van de rookgassen en één voor het aanzuigen van de frisse verbrandingslucht). Deze buizen worden via een dak- of buitenmuurdoorvoer aangesloten op de buitenlucht. ACV biedt een ruime keuze aan ketels met gesloten aansluiting op zowel gas (uitgerust met een brander met voormenging) als stookolie (uitgerust met een stookoliebrander met transparante vlam). De ACV-ketels met gesloten aansluiting zijn, per land verschillend, goedgekeurd met vermogens van 6 tot 240 kW.

 
HCV (hoogste calorisch vermogen)

Het HCV is gelijk aan het LCV plus de latente warmte van de waterdamp die bij de verbranding wordt gevormd. Deze waterdamp bevat een hoeveelheid energie die 10 % van het LCV van de brandstof bedraagt. Het HCV is dan ook gelijk aan 110 % van het LCV. Door deze waterdamp te laten condenseren (door bij aardgas de waterdamp tot onder de 58 °C te laten afkoelen), kan er warmte worden teruggewonnen, zodat het warmterendement van de ketel toeneemt (zie Condensatieketel).

 
Hygiëne

ACV vervaardigt de boiler van Tank-in-Tank-systemen altijd uit roestvrij staal: Roestvrij staal is hygiënisch (dit materiaal wordt bijvoorbeeld veelvuldig toegepast in ziekenhuizen en in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie), het is onderhoudsvrij (een beschermingsanode is niet nodig) en het maakt de opslag van water op hoge temperaturen mogelijk.

In de boiler van een Tank-in-Tank-systeem kunnen zich geen lauwe haarden vormen, doordat de bodem van de inwendige tank fungeert als warmtewisselaar, die dezelfde temperatuur heeft als de ketel (meestal 60 tot 80 °C). ElkeTank-in-Tank-boilerdie op een temperatuur van 60 °C wordt ingesteld, produceert warm water dat gegarandeerd geen legionellabacteriën bevat en daardoor geen gevaar betekent voor de gezondheid.

 
Jaarlijks gebruiksrendement

Het jaarlijks gebruiksrendement van een ketel geeft de energetische prestaties gedurende een jaar aan, rekening houdend met de functies verwarmen (ongeveer 70 % van het jaarlijkse energieverbruik) en warmwaterproductie) (ongeveer 30 % van het jaarlijkse energieverbruik). Dit jaarlijks gebruiksrendement houdt rekening met het aantal keren dat de ketel in de loop van het jaar wordt in- en uitgeschakeld, de hulponderdelen van de ketel (met name de circulatiepomp van de warmwaterkring) en de regeling van de verwarming.

 
Ketel-aquastaat

De ketel-aquastaat, die meestal ketelthermostaat wordt genoemd, regelt de temperatuur van het water in de ketel en schakelt afhankelijk van de energiebehoefte de ketelbrander in. De ketelthermostaat wordt aangevuld met minimaal één omgevingsthermostaat (eventueel programmeerbaar), die in een ander vertrek dan de ketel wordt geplaatst en op afstand de werking van de ketel regelt.

 
Ketelthermostaat

De ketelthermostaat, ook wel « aquastaat » genaamd, regelt de temperatuur van het water in de ketel en schakelt afhankelijk van de energiebehoefte de ketelbrander in. De ketelthermostaat wordt aangevuld met minimaal één omgevingsthermostaat (eventueel programmeerbaar), die in een ander vertrek dan de ketel wordt geplaatst en op afstand de werking van de ketel regelt.

 
Lage temperatuur (ketel)

De moderne lagetemperatuurketels leveren een variabel vermogen, dat afhankelijk is van de verwarmingsvraag en een temperatuur tussen 30 en 60 °C. Deze zorgen voor een hoge mate van warmtecomfort en hebben een laag energieverbruik. Alle ketelmodellen van ACV kunnen op een lage temperatuur worden gebruikt met hiervoor bestemde hydraulische regelmechanismen.

 
LCV (laagste calorisch vermogen van brandstof)

Het LCV van een brandstof is de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van een liter stookolie of een kubieke meter gas. Ter indicatie: het LCV van een liter stookolie of een kubieke meter gas is ongeveer 10 kWh (de energie die overeenkomt met een vermogen van 10 kW gedurende een uur).

 
Legionella (legionellabacteriën)

Legionellabacteriën zijn micro-organismen die ernstige luchtwegaandoeningen kunnen veroorzaken. Legionellabacteriën komen in koud water (minder dan 20 °C) voor in sluimerende toestand, maar kunnen zich in lauw water (20 tot 45°C) sterk vermenigvuldigen. Het is echter mogelijk de bacteriën binnen enkele uren te elimineren als de temperatuur meer dan 50 °C bedraagt, of zelfs binnen enkele minuten bij temperaturen boven 60 °C. Het is daarom raadzaam om warm water nooit op een temperatuur lager dan 60°C op te slaan. In de boiler van een Tank-in-Tank-systeem kunnen zich geen lauwe haarden vormen, doordat de bodem van de inwendige tank fungeert als warmtewisselaar, die dezelfde temperatuur heeft als de ketel (meestal 60 tot 80 °C). ElkeTank-in-Tank-boiler die op een temperatuur van 60 °C wordt ingesteld, produceert warm water dat gegarandeerd geen legionellabacteriën bevat en daardoor geen gevaar betekent voor de gezondheid.

 
Levensduur

Het gebruik van roestvrij staal staat garant voor een lange levensduur van de verwarmings- en warmwatersystemen van ACV. Roestvrij staal is uitstekend bestand tegen de schadelijke bijwerkingen van water en tegen corrosie: zo blijven de prestaties gedurende de gehele levensduur van hoog niveau. ACV beschikt over unieke ervaring met het toepassen van roestvrij staal voor Tank-in-Tank-systemen.

 
Luchtafvoeropening (ketel met)
(syn. : Gesloten aansluiting )

Voor ketels met luchtafvoeropening, die ook wel ketels met gesloten aansluiting worden genoemd, is geen schoorsteen benodigd. Deze ketels zijn daarom met name geschikt voor gebouwen zonder schoorsteen (nieuwbouw) of gebouwen waar de schoorsteen niet meer bruikbaar is (renovatie). De aansluiting voor de afvoer van de rookgassen en de toevoer van de frisse verbrandingslucht bestaat uit een dubbele concentrische buis met een diameter van ongeveer tien centimeter (bij de meestgebruikte ketels in woonhuizen) of uit twee afzonderlijke buizen (één voor het afvoeren van de rookgassen en één voor het aanzuigen van de frisse verbrandingslucht). Deze buizen worden via een dak- of buitenmuurdoorvoer aangesloten op de buitenlucht. ACV biedt een ruime keuze aan ketels met luchtafvoeropening op zowel gas (uitgerust met een brander met voormenging) als stookolie (uitgerust met een fuelbrander met transparante vlam). De ACV-ketels met gesloten aansluiting zijn, per land verschillend, goedgekeurd met vermogens van 6 tot 240 kW.

 
Mengkraan verwarming

De mengkraan van de verwarming mengt het uitgaande warme water in een vaste of variabele verhouding met het retourwater. Dit gebeurt om permanent de temperatuur te kunnen moduleren van het water dat in de verwarmingskring wordt gevoerd, of om de temperatuur van het retourwater te verhogen teneinde condensatie aan de binnenkant van de ketel te voorkomen als deze potentieel gevoelig is voor corrosie, of om meerdere verwarmingskringen op verschillende temperaturen te houden.

 
Milieu en uitstoot
(syn. : Milieu )

Door de verbranding van stookolie en gas komen er twee broeikasgassen vrij: kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx). Doordat moderne ketels minder energie verbruiken (dankzij een hoger rendement) en de brandstof volledig verbranden, stoten deze drie keer minder vervuilende stoffen uit dan een oude ketel. Dit geldt voor de ketels met brander met voormenging (gasketels) en de ketels met transparante vlam (stookolieketels) van ACV. Bovendien gebruiken de ketels van ACV branders die uitermate geluidsarm zijn. Door het gebruik van moderne, programmeerbare klimaatregelaars met omgevingsthermostaat en buitenvoeler kan het energieverbruik zo laag mogelijk worden gehouden. De ketels van ACV zijn daarom zeer milieuvriendelijk en dragen bij tot de duurzame ontwikkeling van verwarmingsinstallaties.

 
Omgevingsthermostaat

De omgevingsthermostaat meet de temperatuur in het vertrek waarin deze zich bevindt en zorgt ervoor dat de verwarmingscirculator of de ketelregelaar de temperatuur in het vertrek op het ingestelde niveau houdt. Dit is de eenvoudigste methode voor het regelen van de temperatuur, die het meest wordt gebruikt in gerenoveerde verwarmingsinstallaties; Met de omgevingsthermostaten van ACV kunnen specifieke verwarmingswensen worden geprogrammeerd in de loop van de dag, per dag, per week of voor wanneer er niemand thuis is.

 
Omgevingsvoeler

De verwarmingsregelaar moduleert in de meeste gevallen de temperatuur van de ketel op basis van de temperatuur die wordt gemeten door de buitenvoeler, niet op basis van de omgevingstemperatuur. De in een woonvertrek geïnstalleerde omgevingsvoeler meet de omgevingstemperatuur en geeft deze door aan de regelaar. De regelaar stelt dan permanent de temperatuur bij en houdt daarbij rekening met de verwachte verwarmingsbehoefte (aangegeven door de buitensonde) en de momentane omgevingstemperatuur.

 
Ontluchter

De ontluchter, die zich in het algemeen op het hoogste punt van de installatie bevindt, laat de opgesloten lucht uit de verwarmingskring ontsnappen. De ontluchter kan handmatig of automatisch zijn.

 
PVCC-toevoerbuis

Buis van PVCC bij de koudwateringang van de ketel of de warmwaterboiler, waardoor koud water in de roestvrijstalen boiler wordt gespoten. Het uiteinde van de buis is zodanig gevormd en geplaatst dat er een maximale uitwisseling van warmte plaatsvindt tussen het warme water in de boiler en het koude water dat wordt toegevoegd, en de gelaagdheid in de boiler gehandhaafd blijft.

 
Staal en roestvrij staal

Afhankelijk van het model is het ketellichaam van ACV-ketels vervaardigd uit duurzaam, dik staal of uit roestvrij staal. ACV is wereldwijd specialist op het gebied van stalen en roestvrijstalen verwarmings- en warmwatertoestellen. In onze fabrieken wordt de meest geavanceerde technologie toegepast en een streng kwaliteitsbeleid gehanteerd, hetgeen garant staat voor een ongeëvenaard lange levensduur van onze toestellen.

 
Tank-in-Tank

Een Tank-in-Tank-boiler bestaat uit een warmwateraccumulator die volledig is ondergedompeld in een extern stalen reservoir dat het primaire water bevat. ACV vervaardigt de inwendige tank altijd uit roestvrij staal. De behuizing van de inwendige tank werkt als indirecte warmtewisselaar tussen de primaire kring, die aangesloten is op de ketel, en de boiler met het warme water. De werking en de voordelen van de Tank-in-Tank-boiler worden uitvoerig besproken in het hoofdstuk ACV-technologie.

 
Thermostatische kraan

De thermostatische kraan van een radiator of convector meet de temperatuur in het vertrek. Hierbij wordt rekening gehouden met temperatuurschommelingen onder invloed van zonnestralen en de aanwezigheid van keukenapparatuur of andere apparaten die warmte afgeven. De thermostaatkraan regelt automatisch het warmwaterdebiet in de radiator of convector, afhankelijk van de temperatuur in het vertrek.

 
Transparante vlam (stookoliebrander met transparante vlam)
(syn. : Transparante vlam )

Een stookoliebrander met transparante vlam is voorzien van een recirculatiesysteem voor de gassen die in de vlam worden verbrand om deze af te koelen. De uitstoot van vervuilende stikstofoxiden is bij een brander met transparante vlam zeer laag (minder dan 120 mg/kWh). Alle ACV-ketels met gesloten aansluiting zijn uitgerust met branders met transparante vlam.

 
Veiligheidsgroep verwarmingskring

ACV raadt aan een veiligheidsklep of veiligheidsgroep te monteren op de koudwateringang van de warmwaterboiler. De ingebouwde veiligheidsklep voorkomt dat de druk te hoog wordt en verzorgt de afvoer van overtollig water als gevolg van uitzetting tijdens het verwarmen.

 
Veiligheidsgroep warmwaterboiler

ACV raadt aan een veiligheidsklep of veiligheidsgroep te monteren op de koudwateringang van de warmwaterboiler. De ingebouwde veiligheidsklep voorkomt dat de druk te hoog wordt en verzorgt de afvoer van overtollig water als gevolg van uitzetting tijdens het verwarmen.

 
Veiligheidsklep voor warmwaterboiler

ACV raadt met klem aan een veiligheidsklep (of veiligheidsgroep) te monteren op de koudwateringang van de warmwaterboiler. De veiligheidsklep voorkomt dat de druk te hoog wordt en verzorgt de afvoer van overtollig water als gevolg van uitzetting tijdens het verwarmen.

 
Vermogen

Met het vermogen van een ketel wordt in het algemeen het nuttige vermogen bedoeld dat daadwerkelijk door de ketel naar de verwarmingskring wordt overgedragen. Het vermogen wordt uitgedrukt in kW (1 kW = 1.000 W) of in Kcal (1 Kcal = 1.000 cal = 1,36 kW).

Het vereiste vermogen voor het verwarmen van een gemiddeld woonhuis loopt uiteen van 10 tot 35 kW, afhankelijk van de geografische ligging en de mate van isolatie van het gebouw. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het vereiste vermogen voor de productie van warm water, wat vaak de belangrijkste factor is bij de keuze voor een ketel. Dankzij de toenemende kwaliteit van de isolatie van woningen is er minder vermogen nodig voor verwarming, maar de eisen die het moderne leven aan warmwatercomfort stelt, worden steeds hoger en zijn steeds vaker de bepalende factor bij de keuze voor een verwarmings- en warmwaterinstallatie. In het hoofdstuk Installatie kiezen vindt u onze adviezen. ACV biedt ketels van 6 tot 3.000 kW aan en voorziet daarmee in vrijwel alle behoeften op het gebied van verwarming en warmwaterproductie.

 
Verwarmingskringen

De energie die wordt overgedragen aan het ‘primaire water’ in de ketel, wordt via een of meerdere verwarmingskringen vervoerd naar de te verwarmen vertrekken. Er kunnen meerdere verwarmingskringen op één ketel worden aangesloten en deze kunnen verschillende temperaturen hebben. Bijvoorbeeld een lagere temperatuur voor vloerverwarming in de woonvertrekken en een hogere temperatuur voor de kamers met radiators of convectors. De regeling van deze verwarmingskringen geschiedt afhankelijk van de buitentemperatuur (buitenvoeler) of de omgevingstemperatuur (omgevingsvoeler of omgevingsthermostaat). ACV biedt een compleet assortiment regelaars en hydraulisch kits aan en voorziet in alle behoeften aan geavanceerde verwarming.

 
Verwarmingsregeling

De verwarmingsregeling bepaalt de werking van de ketel en de verwarmingskringen, afhankelijk van de behoeften aan verwarmings- en warmwaterproductie. ACV biedt voor alle ketels vijf typen regelingen:

  • Eenvoudige regeling door een omgevingsthermostaat die de verwarmingscirculator aanstuurt. Dit is het eenvoudigste systeem en is het goedkoopst te installeren, maar de werkingscycli van de ketel worden er niet mee geoptimaliseerd (vaker in- en uitschakelen van de brander) en de verwarmingstemperatuur wordt niet aan momentane verwarmingsbehoeften aangepast.
  • Temperatuurregeling door een omgevingsthermostaat. Wanneer er om verwarming wordt gevraagd, wordt het vermogen van de ketel gemoduleerd (zie Modulerend vermogen) om de verwarmingstemperatuur op het ingestelde niveau te houden. Deze regelmethode wordt het meest gebruikt in gerenoveerde verwarmingsinstallaties.
  • Klimaatregeling met buitentemperatuurvoeler. De verwarmingstemperatuur varieert afhankelijk van de buitentemperatuur en de periode (dag/nacht). Dit is de gebruikelijke klimaatregelmethode met een buitenvoeler, die het meest wordt gebruikt in nieuwe installaties.
  • Klimaatregeling met buitenvoeler en omgevingsthermostaat (booster-methode). De verwarmingstemperatuur wordt automatisch gemoduleerd op basis van de buitentemperatuur en de temperatuur in huis. Deze regelmethode zorgt voor een hoger comfort tegen dezelfde prijs als een aanvullende omgevingsthermostaat.
  •  Differentiële regeling van meerdere verwarmingskringen met verschillende temperaturen. Hiermee kunnen twee of meer kringen onafhankelijk met meerdere temperatuurvoelers worden geregeld. Dit kunnen kringen zijn van verwarmingsradiators, vloerverwarming, zwembaden of aanvullende warmwaterboilers. Dit is de meeste geavanceerde oplossing en ACV biedt hiervoor standaard regelmodules en hydraulisch kits. Voor specifieke projecten kunt u advies inwinnen bij uw installateur of adviserend ingenieur.

 
Verwarmingsrendement

Het momentane verwarmingsrendement van een ketel is de verhouding tussen het nuttige vermogen dat aan de verwarmingskring wordt overgedragen, en het vermogen dat de ketel verbruikt (calorisch debiet). Het momentane verwarmingsrendement hangt af van verschillende parameters: de kwaliteit van de brander, de prestaties van de warmtewisselaar van de ketel, de verbrandingskwaliteit, hoe schoon de ketel is, hoe de ketel word geregeld en in welke mate de ketel is geïsoleerd. Moderne ketels op stookolie of gas hebben rendement van 92 tot 95 %. Condensatieketels hebben zelfs een nog hoger rendement (van 98 tot 105 %). Het momentane verwarmingsrendement is echter slechts een van de gegevens die de prestaties van een ketel aangeven. Het jaarlijks gebruiksrendement, dat zowel rekening houdt met verwarming als warmwaterproductie, geeft een duidelijkere indicatie van de energetische prestaties van een ketel.

 
Vloerbevestiging (vloerketel)

De vloerketels van ACV zijn robuust en compact: ze nemen weinig ruimte in beslag en produceren zowel verwarmingswarmte als warm water in één volledig geïsoleerd toestel.

 
Voormenging (gasbrander met)
(syn. : Voormenging )

In een brander met voormenging worden het gas en alle primaire lucht gemengd, alvorens door een ventilator in de branderstaaf in de verbrandingskamer te worden geblazen: het lucht/gasmengsel is perfect homogeen en zorgt ervoor dat er een uitstekende verbranding plaatsvindt, met een zeer lage uitstoot van vervuilende stoffen. Bovendien kan met dit type brander een hoog vermogen met een zeer hoog rendement worden gegenereerd in een verbrandingskamer met geringe afmetingen (en daardoor in een compacte ketel). Het vermogen van een brander met voormenging kan worden gemoduleerd om de werking ervan continu aan te passen aan de verwarmingsvraag en daarbij een hoog vermogen te reserveren voor de warmwaterbehoeften. ACV was een van de pioniers op het gebied van voormengingstechnologie: de eerste ACV-branders met voormenging werden in 1993 op de markt gebracht. ACV biedt deze technologie nu aan in ketels van 20 tot 240 kW.

 
Voorrang voor warm water

Alle combiketels van ACV, evenals de talrijke enkelvoudige ketels van ACV, zijn uitgerust met een voorrangsvoorziening voor warm water: wanneer er veel warm water nodig is, schakelt de voorrangsvoorziening voor warm water de verwarmingscirculator uit en wordt het volledige ketelvermogen gebruikt voor de productie van warm water. De tijdelijke onderbreking van de verwarmingsfunctie is onmerkbaar, omdat het vertrek de warmte voldoende lang vasthoudt.

 
Wandbevestiging (wandketel)

Wandketels zijn met name bestemd voor appartementen of kleine woonhuizen. Deze ketels laten ruimte vrij op de vloer en kunnen in een kast of onder een dak worden weggewerkt.

 
Warm water zoveel u wilt

ACV gebruikt de beste technologie om te voorzien in de hedendaagse behoefte aan warmwatercomfort. Het uitgebreide assortiment warmwaterboilers en combiketels komt tegemoet aan elke wens op het gebied van warm water. Dankzij het unieke verwarmingsoppervlak van de Tank-in-Tank-systemen is optimaal comfort verzekerd.

 
Warmwaterboiler

In een warmwaterboiler, ook wel boiler genaamd, wordt water verwarmd en onder hoge temperatuur opgeslagen. De boiler wordt aangesloten op de verwarmingskring van de ketel en/of van een warmtegenerator (zonnepanelen, warmtepomp, condensator van een airconditioner, enzovoort). De meeste boilers van ACV zijn van het type Tank-in-Tank en vervaardigd uit roestvrij staal. De capaciteit loopt uiteen van 60 tot 1.000 liter. Door het grote warmte-uitwisselingsoppervlak kunnen deze ketels snel 23 tot 112 kW opnemen en het water in hoog tempo verwarmen. Dankzij deze snelle opwarming en het feit dat het warme water op hoge temperatuur in de boiler wordt opgeslagen (mogelijk dankzij het roestvrij staal), hoeft er weinig warm water opgeslagen te worden: hierdoor is de boiler goedkoper om aan te schaffen, neemt deze minder ruimte in beslag en is deze zuiniger in het verbruik (minder warmteverlies via de behuizing).

 
Warmwaterrendement

Het warmwaterrendement van een installatie is de verhouding tussen de hoeveelheid nuttige energie in het geproduceerde warm water en het vermogen dat de ketel of warmwaterboiler verbruikt (calorisch debiet). Bij warmwaterproductie door een warmwaterboiler hangt het warmwaterrendement af van verschillende parameters: het verwarmingsrendement van de ketel, de prestaties van de warmtewisselaar van de boiler en de mate van isolatie van de boiler. De warmwaterboilers en combiketels van ACV hebben rendementen die hoger zijn dan die van alle conventionele warmwaterproductiesystemen. Dit is te danken aan de volgende drie factoren:

  1. Door het grote oppervlak van de warmtewisselaar kan het volledige vermogen van de ketel worden gebruikt om het water zeer snel te verwarmen. Zo wordt voorkomen dat de ketel wordt uitgeschakeld terwijl de boiler wordt gevuld, met als gevolg dat het verwarmingssysteem wordt geblokkeerd. Het meerdere keren in- en uitschakelen van de ketel verhoogt niet alleen het brandstofverbruik, maar ook de uitstoot van vervuilende stoffen.
  2. Dankzij het uitzonderlijke warmte-uitwisselingsvermogen van de Tank-in-Tank-boiler hoeft er minder warm water te worden opgeslagen. De ketel is dan ook compact uitgevoerd, waardoor het statische warmteverlies via de behuizing is teruggebracht.
  3. Kalkwerend: wanneer de kraan wordt opengedraaid en er warm water wordt afgetapt,doet zich een zeer lichte trilbeweging voor in de behuizing van de binnentank. Hierdoor wordt kalkafzetting voorkomen. Het rendement van het Tank-in-Tank-systeem blijft hoog tijdens de gehele levensduur van het toestel. Een groot aantal gebruikers heeft reeds bevestigd dat de Tank-in-Tank-boilers van ACV de vorming van kalk werkelijk tegengaan, terwijl de traditionele systemen met spiraalslang regelmatig moeten worden ontkalkt.

 


 

Abonneer u op onze emailsupdates,

en ontvangen uitnodigingen voor beurzen.

 
Dank voor uw interesse.
 
Ongeldig e-mailadres

SMART for LIFE

ACV biedt u een levenslange waarborg aan voor Smart boilers van 100 tot 400 L
» Registreer uw Smart waarborg