Hoe vaak heeft mijn ketel een onderhoudsbeurt nodig?

Het aantal onderhoudsbeurten is afhankelijk van de desbetreffende wetgeving, die per land kan verschillen. In België gelden voor ketels op stookolie de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978, waarin is vastgelegd dat elk kalenderjaar (maximaal anderhalf jaar tussen twee onderhoudsbeurten) de schoorsteen moet worden geveegd en de installatie moet worden onderhouden en afgesteld. Deze werkzaamheden moeten door een erkend bedrijf worden uitgevoerd. Na afloop van elke onderhoudsbeurt of andere ingreep wordt door dit erkende bedrijf een document ingevuld, dat u minimaal twee jaar moet bewaren.

Voor het onderhoud van gasketels bestaan in België geen wettelijke verplichtingen. Toch is het raadzaam uw installatie jaarlijkste laten controleren en onderhouden, bijvoorbeeld om zeker te zijn dat alle onderdelen naar behoren functioneren, zodat een te hoog gasverbruik wordt voorkomen.

Moet ik mijn ketel ontkalken?

Dankzij de Tank-in-Tank-technologie is het normaal gesproken niet nodig de ketels en warmwaterboilers van ACV te ontkalken. Wanneer de kraan wordt opengedraaid en er warm water wordt afgetapt, vormt zich in de inwendige tank kortstondig een onderdruk. Bij het sluiten van de kraan wordt deze gevolgd door een geringe overdruk. Doordat de inwendige tank vrij kan bewegen, doet zich onder invloed van drukschommelingen een zeer lichte trilbeweging voor in de behuizing. Hiermee wordt kalkafzetting op het warmte-uitwisselingsoppervlak voorkomen. Uitvoerige tests en een groot aantal gebruikers in gebieden met hard water hebben reeds bevestigd dat de Tank-in-Tank-ketels van ACV de vorming van kalk werkelijk tegengaan, terwijl de conventionele systemen met spiraalslang regelmatig moeten worden ontkalkt. Dankzij deze kalkwerende werking blijven het rendement van de warmte-uitwisseling en de warmwaterprestaties van onze boilers gedurende de volledige levensduur van hoog niveau.

In gebieden met zeer hard water en onder bepaalde gebruiksomstandigheden kan zich ondanks alle preventiemaatregelen toch een geringe hoeveelheid kalkafzetting voordoen. In dat geval raden we u aan contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontkalken van verwarmingstoestellen.