Maatregelen COVID-19
. Onze diensten blijven toegankelijk, maar kunnen worden verstoord door de huidige gezondheidsmaatregelen. Er wordt voorrang gegeven aan dringende interventies. We doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen. Bedankt om tijdens het bezoek van onze technieker de vereiste hygiënische maatregelen strikt te respecteren (houd de minimale veiligheidsafstanden aan, bel uw afspraak af in geval van ziekte of verdenking van ziekte…)

Warmwaterbereiders

ACV introduceert de WaterMaster, een uitgebreide reeks van performante EN 89:2015 gecertifieerde, condenserende gas warmwaterbereiders voor de vloer. We beschikken ook over een hele reeks elektrische warmwaterbereiders voor residentieel gebruik.