Maatregelen COVID-19
. Onze diensten blijven toegankelijk, maar kunnen worden verstoord door de huidige gezondheidsmaatregelen. Er wordt voorrang gegeven aan dringende interventies. We doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen. Bedankt om tijdens het bezoek van onze technieker de vereiste hygiënische maatregelen strikt te respecteren (houd de minimale veiligheidsafstanden aan, bel uw afspraak af in geval van ziekte of verdenking van ziekte…)

Vervanging en industrie

De ketels en de boilers die hier voorgesteld worden voldoen niet aan Ecodesign. Ketellichamen kunnen nog steeds worden gebruikt als vervangend onderdeel. Deze toestellen mogen eveneens aangeboden worden voor toepassingen die niet onder Ecodesign vallen, zoals industriële toepassingen.