Kotły kondensacyjne

HeatMaster C, TC

HeatMaster 25 C

Dwufunkcyjny, stojący kocioł kondensacyjny

 • KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
 • GWARANCJA do 5 LAT (szczegóły u sprzedawcy)

# A1002007

 • Gaz
 • Kotły
 • Produkcja ciepłej wody
 • Standardowy
 • Koncentryczny
 • Pozycja stojąca
 • Kondensacja w trybie produkcji ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
 • Zasobnik ciepłej wody "zbiornik w zbiorniku" ze stali nierdzewnej.
 • Samo-oczyszczający się kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 • Pompa c.o. wysokiej wydajności.
 • Nowoczesny wielofunkcyjny sterownik kotła, pełniący także funkcję regulatora pogodowego.
 • Modulowany gazowy palnik typu premix.
 • Wysoka wydajność ciepłej wody > 35 L/min
 1. Koncentryczne podłączenie do komina.
 2. Rura wylotu spalin.
 3. Komora spalania.
 4. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 5. Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
 6. Przegroda.
 7. Wstępne podgrzewanie wody w dolnym zasobniku c.w. ze stali nierdzewnej.
 8. Separator kondensatu.
 9. Pompa c.o. wysokiej wydajności.
 10. Czujnik NTC obiegu c.o.
 11. Obieg grzewczy
 12. Panel sterowniczy ACVMax.
 13. Tuleja pomiarowa.
 14. Automatyczny odpowietrznik.
 15. Rura gazowa.
 16. Zawór gazowy.
 17. Podłączenie dla zaworu bezpieczeństwa obiegu c.w.
 18. Modulowany palnik gazowy.
 19. Wlot powietrza.

Charakterystyka konstrukcji

Pojemność (całkowita) 200 L
Pojemność (obieg grzewczy) 120 L
Pojemność (obieg ciepłej wody) 80 L
Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) - L
Komin: maks. strata ciśnienia spalin 130 Pa
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin 20 m
Podłączenie do komina 80/125 Ømm
Podłączenie - obieg c.o. 1 F Ø"
Podłączenie - obieg c.w. 1 M Ø"
Podłączenie - gaz 3/4 M Ø"
Podłączenie - zawór bezp. 1/2 M Ø"
Maks. temperatura pracy 87 °C
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C 3 mbar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) 3 bar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) 8,6 bar
Wysokość 1855 mm
Waga (pusty) 174 kg

Charakterystyka ogrzewania

Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) 27 min
Czas podgrzania od 10 do 90°C 40 min

Spalanie

Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C 27,8 kW
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C 25 kW
Sprawność spalania 97,5 %
Sprawność przy 30% obciążeniu (EN677) 109,0 %
Sprawność (moc maks) 80/60°C 98 %
Sprawność (moc min.) 80/60°C 98 %
Sprawność - tryb c.w. ΔT 30K 99,2 %
Emisja CO moc maksymalna 27 ppm
Emisja CO moc minimalna 6 ppm
Masa spalin (gaz) 42 kg/h
Masa NOx (GCV) 26,3 mg/kWh
Klasa NOx (EN483) 5
Nominalna moc cieplna c.w. 25 kW
Maks. moc cieplna (80/60°C) 24,3 kW
Min. moc cieplna (80/60°C) 4,9 kW
Wydatek gazu G20 (moc min.) 0,5 m³/h

Wydatki ciepłej wody

Wydatek szczytowy przy 40 °C 233,5 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C 748 L/60’
Wydatek trwały przy 40°C 617 L/h
Wydatek szczytowy przy 60 °C 145 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C 478 L/60’
Wydatek trwały przy 60°C 400 L/h

Charakterystyka elektryczna

Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochrony IP 30
Zużycie energii elektrycznej 95 W
Natężenie mocy cieplnej w paliwie 0,8 A
  • Dokumentacja techniczna

  • Instrukcja sterownika MCBA dla kotłów HeatMaster 71-101-201 i HeatMaster TC - vMCBA

  • 33.33 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • HeatMaster 25 C - Instrukcja instalowania, obsługi i serwisowania

  • 9.52 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • HeatMaster 25 / 35 / 45 / 70 / 85 / 120 TC (V15) - Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania

  • 14.50 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Declaration of Conformity HM 25 C

  • 315 KB – en

  • Dokumentacja techniczna

  • Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności HM 70-85-120 TC

  • 338 KB – en pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Podręcznik instalatora dla systemów grzewczych wyposażonych w sterownik ACVMax

  • 25.51 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • HeatMaster C, TC

  • 11.68 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Instrukcja techniczna HeatMaster 25 C (ESYS)

  • 5.06 MB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Atest PZH - kotły

  • 358 KB – pl

  • Dokumentacja techniczna

  • Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności HM 25-35-45 TC

  • 320 KB – en pl

Eco Design Fields

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A
Deklarowana sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń [hs] (zgodnie z Komunikatem 4.2) 93 %
Deklarowany profil podgrzewania wody (EU 813/2013 An.III tab7) XXL
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody B
Water heating energy efficiency [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) 74 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) 60 dB
  • Etykieta energetyczna

  • HeatMaster 25 C

  • Product Fiche

  • HeatMaster 25 C

Inne produkty

HeatMaster 45 TC
Kotły kondensacyjne
HeatMaster 35 TC
Kotły kondensacyjne
HeatMaster 85 TC
Kotły kondensacyjne
HeatMaster 120 TC
Kotły kondensacyjne
Znajdź profesjonalistę

Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.

Zadzwoń do ACV

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do specjalisty

Tel. +48 54 412 56 00