Znajdź instalatora

Szybko zlokalizuj autoryzowany serwis

Firmy oznaczone jako Autoryzowany Serwis, to firmy posiadające uprawnienia do przedłużania gwarancji do 5 lat na korpusy i 3 lata na pozostały osprzęt kotłów kondensacyjnych typu Prestige 24-32, Kompakt, HeatMaster 25 C, HeatMaster 35 TC, pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów serwisowych tych urządzeń przez uprawniony serwis. Serwisanci "z listy ACV" działają we własnym imieniu i na własny rachunek oraz nie są przedstawicielami Spółki. Autoryzacja przez Spółkę polega wyłącznie na stwierdzeniu, że dana firma odbyła wymaganą ilość szkoleń w zakresie funkcjonowania urządzeń grzewczych ACV. W związku z powyższym, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania takich firm