Vervanging en industrie

De ketels en de boilers die hier voorgesteld worden voldoen niet aan Ecodesign. Ketellichamen kunnen nog steeds worden gebruikt als vervangend onderdeel. Deze toestellen mogen eveneens aangeboden worden voor toepassingen die niet onder Ecodesign vallen, zoals industriële toepassingen.