Záruční podmínky

Záruční podmínky pro zařízení ACV

Zde naleznete bližší informace o záručních podmínkách pro naše výrobky ACV.

  • 1

    Záruční podmínky

    Na tento výrobek se poskytuje záruka od data prodeje 2 roky nebo prodloužená záruka 5 let na kotlové těleso nebo zásobník, pokud odborná montáž včetně uvedení do provozu konečnému uživateli proběhla do 6-ti měsíců od data prodeje uskutečněného společností A.C.V.- ČR, spol. s r.o. Praha. V těchto lhůtách zaručuje výrobce bezplatné odstranění závad nebo výměnu výrobku v případě, že se jedná o výrobní vady a pokud byl výrobek odborně instalován oprávněnou firmou a uveden do provozu autorizovanou servisní organizací. Nároky na záruční opravu zákazníkovi nevznikají, pokud závada vznikla chybnou obsluhou, neodbornou instalací, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, nesprávnou údržbou, na zařízení nebyly prováděny pravidelné prohlídky a to buď roční nebo po 1500 provozních hodinách, podle toho, která skutečnost nastane dříve, včetně potvrzení o jejich provedení, nenormalizovanými poměry v rozvodných sítích, užitím k jiným účelům a v jiných podmínkách než stanovil výrobce a dalšími nežádoucími vlivy nebo zásahy nepovolaných osob. V těchto případech může servisní organizace požadovat na zákazníkovi úhradu za provedenou opravu.
Stáhnout záruční podmínky