Previous product
Zdjęcie

HeatMaster 120 TC

Dwufunkcyjny kocioł całkowicie kondensacyjny. Połączenie konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" z techniką kondensacji.

 • KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
 • label_energy_GAS
 • Kotły
 • Produkcja ciepłej wody
 • Standardowy
 • Koncentryczny
 • Floor installation
# GTIN : 5400891001509
# P/N : 05652601
Oznaczenie 2
 • Totalnie kondensacyjny: kondensacja zarówno w trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody.
 • Niezrównane wydatki ciepłej wody.
 • Zasobnik ciepłej wody "zbiornik w zbiorniku" ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, samo-oczyszczajacy się z produktów spalania.
 • Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej.
 • Nowoczesny sterownik kotła ACVMax.
Przekrój
 1. Koncentryczne podłączenie do komina.
 2. Rura wylotu spalin.
 3. Komora spalania.
 4. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 5. Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
 6. Przegroda.
 7. Wstępne podgrzewanie wody w dolnym zasobniku c.w. ze stali nierdzewnej.
 8. Separator kondensatu.
 9. Izolacja.
 10. Pompa c.o. wysokiej wydajności.
 11. Czujnik powrotu NTC2
 12. Czujnik NTC obiegu c.o.
 13. Panel elektryczny
 14. Panel sterowniczy ACVMax.
 15. Tuleja pomiarowa.
 16. Automatyczny odpowietrznik.
 17. Presostat gazu.
 18. Obieg grzewczy NTC1.
 19. Zawór gazowy.
 20. Podłączenie dla zaworu bezpieczeństwa obiegu c.w.
 21. Modulowany palnik gazowy.
 22. Wlot powietrza.

Charakterystyka konstrukcji

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Pojemność (całkowita) L 196 196 196 315 315 315 L
Pojemność (obieg grzewczy) L 100 100 100 125 125 125 L
Pojemność (obieg ciepłej wody) L 96 96 96 190 190 190 L
Komin: maks. strata ciśnienia spalin Pa 130 130 130 150 150 170 Pa
Komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin m 20 20 20 22 22 21 m
Podłączenie do komina Ømm 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 Ømm
Podłączenie - obieg c.o. Ø" 1 F 1 F 1 F 1 ½ F 1 ½ F 1 ½ F Ø"
Podłączenie - obieg c.w. Ø" 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M Ø"
Podłączenie - gaz Ø" 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M Ø"
Podłączenie - zawór bezp. Ø" 1/2M 1/2M 1/2M 1/2 M 1/2 M 1/2 M Ø"
Maks. temperatura pracy °C 87 87 87 87 87 87 °C
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C mbar 3 6 10 9 14 27 mbar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) bar 3 3 3 3 3 3 bar
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 bar
Wysokość mm 1855 1855 1855 2277 2277 2277 mm
Waga (pusty) kg 177 177 177 298 298 299 kg

Charakterystyka ogrzewania

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) min 35 26 23 27 24 23 min
Czas podgrzania od 40 do 90°C min 30 28 25 37 36 30 min
Czas podgrzania od 40 do 80°C min 22 22 16 18 16 15 min
Czas podgrzania od 10 do 90°C min 43 33 30 47 43 38 min

Spalanie

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C kW 27,8 38,9 50,0 77,6 94,4 127,7 kW
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C kW 25 35 45 69,9 85 115 kW
Sprawność spalania % 98,2 98,2 97,9 98,1 98 97,5 %
Efficiency at 30% load (EN15502-1) % 109,0 109,0 109,0 109,0 108 108 %
Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) % 103,9 103,9 103,9 105,8 105,8 105,8 %
Sprawność (moc maks) 80/60°C % 98 98 98 97,3 97 97 %
Sprawność (moc min.) 80/60°C % 98 98 98 97,3 97,5 97,1 %
Sprawność - tryb c.w. ΔT 30K % 105,4 105,4 103,1 103,9 103,9 102,2 %
Emisja CO moc maksymalna ppm 27 48 63 34 51 58 ppm
Emisja CO moc minimalna ppm 6 4 4 7 6 4 ppm
Masa spalin (gaz) kg/h 42 56 76 114 111 183 kg/h
Masa NOx (GCV) (EN15502) mg/kWh 24,6 29,5 33,2 33,1 29,3 31,1 mg/kWh
Klasa NOx (EN15502) 6 6 6 6 6 6
Maks. moc cieplna (80/60°C) kW 24,3 34,2 44,7 68,0 82,5 111,6 kW
Min. moc cieplna (80/60°C) kW 4,9 6,8 8,8 20,9 20,5 24,3 kW
Maks. moc cieplna (50/30°C) kW - - 47,4 74,0 - 121,7 kW
Wydatek gazu G20 (moc min.) m³/h 0,5 0,7 0,9 2,2 2,1 2,45 m³/h

Wydatki ciepłej wody

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Wydatek szczytowy przy 40 °C L/10’ 361 408 451 716 783 900 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C L/60’ 1018 1328 1610 2455 2895 3620 L/60’
Wydatek trwały przy 40°C L/h 788 1104 1390 2087 2534 3402 L/h
Wydatek szczytowy przy 45 °C L/10’ 301 339 373 592 646 676 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C L/60’ 865 1127 1366 2083 2456 3098 L/60’
Wydatek trwały przy 45°C L/h 676 946 1192 1789 2172 2928 L/h
Wydatek szczytowy przy 60 °C L/10’ 183 197 224 348 371 440 L/10’
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C L/60’ 577 749 894 1391 1638 1847 L/60’
Wydatek trwały przy 60°C L/h 473 662 820 1252 1520 1754 L/h

Charakterystyka elektryczna

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Napięcie V 230 230 230 230 230 230 V
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 Hz
Klasa ochrony IP 30 30 30 30 30 30
Zużycie energii elektrycznej W 95 110 126 210 266 327 W
Natężenie mocy cieplnej w paliwie A 0,7 0,8 0,85 1,4 1,7 2 A

Eco Design Fields

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A A A A A A
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) % 93 93 93 93 92 92 %
Deklarowany profil podgrzewania wody XXL XXL XXL XXL XXL XXL
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A A A A A A
Water heating energy efficiency [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) % 87,2 87,2 87,2 85,0 85 85 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) dB 60 60 59 60 61 62 dB
Produktový list

Certyfikat

Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności HM 25-35-45 TC

327.38kB – en pl

Declaration of Conformity / Deklaracja zgodności HM 70-85-120 TC

345.73kB – en pl

Dokumentacja techniczna

Atest PZH - kotły

352.77kB – pl

HeatMaster 25 / 35 / 45 / 70 / 85 / 120 TC (V15) - Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania

12.96MB – pl

HeatMaster 25 C - Instrukcja instalowania, obsługi i serwisowania

8.57MB – pl

Instrukcja sterownika MCBA dla kotłów HeatMaster 71-101-201 i HeatMaster TC - vMCBA

34.95MB – pl

Instrukcja techniczna HeatMaster TC (MCBA)

5.81MB – pl

Podręcznik instalatora dla systemów grzewczych wyposażonych w sterownik ACVMax (3.06-3.16)

21.27MB – pl

Ecodesign

Produktový list

BIM Files

BIM Files

Znajdź instalatora

Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.

Zadzwoń do ACV

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do specjalisty

Tel. +48 54 412 56 00