Smart levenslange waarborg

Registreer uw levenslange waarborg op de Smart, binnen de 3 maanden na uw aankoop

Ervaring en vertrouwen in de hoge kwaliteitsnormen van onze Belgische productie maken het ACV mogelijk u een levenslange waarborg te bieden voor residientiële Smart boilers en dit voor slechts 150€. Registreer uw toestel hiervoor binnen de 3 maanden na aankoop.

  • 1

    Geldigheid

    ACV vindt het belangrijk dat de klanten zonder zorgen kunnen genieten van de Smart-boiler gedurende zijn hele levensduur. De waarborg dekt producten die enkel in België geplaatst worden en beperkt zich tot het leveren van een nieuwe vervangende boiler; plaatsingskosten maken geen deel uit van deze waarborg. De waarborg geldt voor de klant die de boiler aangekocht heeft en op het adres waar de Smart-boiler oorspronkelijk geplaatst werd (zoals hieronder in te vullen). De waarborg zal beëindigd worden indien het gebouw van eigenaar verandert of in geval van overlijden van de persoon die de waarborg geregistreerd heeft.
  • 2

    Uitsluitingen

    Elk beroep op de levenslange waarborg vereist het inleveren van een geldig waarborg certificaat. Modificaties aan het materiaal zonder voorafgaand akkoord van ACV. Gebrek van het materiaal te wijten aan verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval, vries of verkeerde herstelling. Plaatsing niet conform aan de wettelijke voorschriften of aan de ACV vereisten. Onvoldoende onderhoud. Externe corrosie veroorzaakt door een extern element. Corrosie veroorzaakt door slechte kwaliteit van het water in de verwarmingskring : zuurstof concentratie (veelvoudige hervullingen). Electrische delen zoals thermostaten, weerstanden en voelers zijn niet gedekt door de levenslange waarborg. Overdruk van de RVS boiler. Verkeerde veiligheidsklep. Het niet volgen van de vullingsinstructies. Verkeerde hydraulische aansluitingen. Buitensporige waterkwaliteit : - Chloride: < 150mg/L (rvs 304) - 6 < pH < 8 Esthetische aspecten die geen relevante gevolgen hebben voor de goede werking van de apparatuur. Waarborg beperkt tot de boilers van 100 tot 400 liters.