Previous product Next product
Foto

HeatMaster 70 TC

Stacionární plynový kondenzační kotel s dvojí funkcí.

 • K dispozici verze na propan.
 • SYSTÉM TANK-IN-TANK
 • ZÁRUKA 5 LET (Podívejte se na naše podmínky prodeje)
Short Energy Label Heating
Short Energy Label DHW
 • label_energy_GAS
 • Kotle
 • Ohřívače TV
 • Standardní
 • Koncentrické
 • Floor installation
# GTIN : 5400891001486
# P/N : 05652401
Štítek 2
 • Vybaven regulátorem hořák ACVMax.
 • Úplná kondenzace pro vytápění i ohřev teplé vody.
 • Primární okruh kotle může být použit k vytápění.
 • Výjimečná produkce teplé vody.
 • Tepelný výměník i zásobník teplé vody z nerezové oceli.
 • Celková kondenzace v jednom zařízení.
 • Nízká údržba díky samočistící schopnosti výměníku tepla.
 • Kotel stacionární instalace s velkým množstvím vody je ideální pro instalace stávajícího vytápění.
 • Topný okruh může být použit současně k vytápění.
 • K dispozici i verze na propan.
Řez
 1. Koncentrický odtah spalin - vstupní box
 2. Trubka odtahu spalin
 3. Spalovací komora
 4. Nerezový tepelný výměník
 5. Nerezový zásobník teplé vody "Tank-in-Tank"
 6. Dělící přepážka topného okruhu
 7. Předehřev teplé vody
 8. Lapač kondenzátu
 9. Izolace
 10. Elektronické čerpadlo vnitřního okruhu
 11. Senzor NTC2 (návrat CH)
 12. Čidlo tlaku vody
 13. Elektronika řízení chodu kotle
 14. Ovládací panel ACVMax
 15. Nerezová jímka čidla teploty
 16. Automatický odvzdušňovací ventil
 17. Plynový tlakový spínač
 18. Čidlo NTC (topný okruh)
 19. Plynový ventil
 20. Připojení pojistného ventilu teplé vody
 21. Modulační hořák premix (vzduch/plyn) s ventilátorem
 22. Vstup vzduchu

Konstrukční charakteristiky

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Objem (celkem) L 196 196 196 315 315 315 L
Objem (topení) L 100 100 100 125 125 125 L
Objem (teplá voda) L 96 96 96 190 190 190 L
Komín: Max. tlaková ztráta odtahu spalin Pa 130 130 130 150 150 170 Pa
Komín: maximální délka koaxiálního odtahu spalin m 20 20 20 22 22 21 m
Připojení odtahu spalin Ømm 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 Ømm
Připojení - topení Ø" 1 F 1 F 1 F 1 ½ F 1 ½ F 1 ½ F Ø"
Připojení - teplá voda Ø" 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M Ø"
Připojení - plyn Ø" 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M Ø"
Připojení - pojistný ventil Ø" 1/2M 1/2M 1/2M 1/2 M 1/2 M 1/2 M Ø"
Max. provozní teplota °C 87 87 87 87 87 87 °C
Tlaková ztráta při Δt = 20°C mbar 3 6 10 9 14 27 mbar
Max. provozní tlak topení (primární) bar 3 3 3 3 3 3 bar
Max. provozní tlak (TV) bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 bar
Tlaková ztráta (primární - ΔT10K) mbar - - - 9,3 - - mbar
Montážní výška mm 1855 1855 1855 2277 2277 2277 mm
Hmotnost (prazdný) kg 177 177 177 298 298 299 kg

Topné charakteristiky

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Doba ohřevu (z 10 na 80°C)(zdroj tepla - kotle) min 35 26 23 27 24 23 min
Doba ohřevu ze 40 na 90°C min 30 28 25 37 36 30 min
Doba ohřevu ze 40 na 80°C min 22 22 16 18 16 15 min
Doba ohřevu z 10 na 90°C min 43 33 30 47 43 38 min

Spalování

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Příkon max. ((topení) - PCS kW 27,8 38,9 50,0 77,6 94,4 127,7 kW
Příkon max. (topení) - PCI kW 25 35 45 69,9 85 115 kW
Účinnost spalování % 98,2 98,2 97,9 98,1 98 97,5 %
Efficiency at 30% load (EN15502-1) % 109,0 109,0 109,0 109,0 108 108 %
Účinnost při 100% zatížení (50/30°C) % 103,9 103,9 103,9 105,8 105,8 105,8 %
Účinnost (max výkon) 80/60°C % 98 98 98 97,3 97 97 %
Účinnost (min. výkon) 80/60°C % 98 98 98 97,3 97,5 97,1 %
Účinnost režimu přípravy teplé vody ΔT 30K % 105,4 105,4 103,1 103,9 103,9 102,2 %
Emise CO max. výkon ppm 27 48 63 34 51 58 ppm
Emise CO min. výkon ppm 6 4 4 7 6 4 ppm
Hmotnostní tok spalin (plyn) kg/h 42 56 76 114 111 183 kg/h
NOx vážený (GCV) (EN15502) mg/kWh 24,6 29,5 33,2 33,1 29,3 31,1 mg/kWh
Třída Nox (EN15502) 6 6 6 6 6 6
Max. užitečný výkon (80/60°C) kW 24,3 34,2 44,7 68,0 82,5 111,6 kW
Min. užitečný výkon (80/60°C) kW 4,9 6,8 8,8 20,9 20,5 24,3 kW
Max. užitečný výkon (50/30°C) kW - - 47,4 74,0 - 121,7 kW
Průtok plynu (min. výkon) G20 m³/h 0,5 0,7 0,9 2,2 2,1 2,45 m³/h

Dodávky teplé vody

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Špičkový průtok při 40 ° C L/10’ 361 408 451 716 783 900 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 40 ° C L/60’ 1018 1328 1610 2455 2895 3620 L/60’
Jmenovitý průtok při 40°C L/h 788 1104 1390 2087 2534 3402 L/h
Špičkový průtok při 45 ° C L/10’ 301 339 373 592 646 676 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 45 ° C L/60’ 865 1127 1366 2083 2456 3098 L/60’
Jmenovitý průtok při 45°C L/h 676 946 1192 1789 2172 2928 L/h
Špičkový průtok při 60 ° C L/10’ 183 197 224 348 371 440 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 60 ° C L/60’ 577 749 894 1391 1638 1847 L/60’
Jmenovitý průtok při 60°C L/h 473 662 820 1252 1520 1754 L/h

Elektrické charakteristiky

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Napětí V 230 230 230 230 230 230 V
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 Hz
Třída krytí IP 30 30 30 30 30 30
Spotřeba elektrické energie W 95 110 126 210 266 327 W
Elektrické připojení A 0,7 0,8 0,85 1,4 1,7 2 A

Eco Design Fields

HeatMaster 25 TC HeatMaster 35 TC HeatMaster 45 TC HeatMaster 70 TC HeatMaster 85 TC HeatMaster 120 TC
Třída energetické účinnosti vytápění A A A A A A
Sezónní účinnost vytápění prostoru (35°C) % 93 93 93 93 92 92 %
Delkarované zatížení profilu topné vody XXL XXL XXL XXL XXL XXL
Třída energetické účinnosti ohřevu vody A A A A A A
Energetická účinnost při ohřevu vody % 87,2 87,2 87,2 85,0 85 85 %
Hladina akustického výkonu uvnitř LWA dB 60 60 59 60 61 62 dB
Energetický štítek - -
Product Fiche

Technické dokumenty

HeatMaster TC - Návod k instalaci, obsluze a údržbě

11.29MB

Marketingové materiály

HeatMaster TC

1.80MB

Ecodesign

Energetický štítek

Product Fiche

BIM Files

BIM Files

Vyhledat servisního technika

Kontaktujte zdarma servisního technika.

Zavolat ACV

Potřebujete pomoct? Zavolejte specialistovi.

Tel. +420 272 083 341