Ecodesign & Etykiety energetyczne

Od dnia 26 września 2015 roku w krajach należących do Unii Europejskiej, obowiązuje Dyrektywa Unijna ErP (Energy related Products - czyli produkty związane z energią, które mają bezpośredni wpływ na zużycie energii podczas ich użytkowania).

Dyrektywa ta ma na celu wsparcie pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez realizację projektów przyjaznych środowisku, które spowoduję że do roku 2020 ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych o 20%, a tym samym zwiększone zostanie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na obszarze Unii Europejskiej.

Szczególny nacisk kładziony jest na parametr minimalnej sprawności, maksymalnego poziomu emisji tlenków azotu oraz poziomu emitowanego hałasu na urządzenia wprowadzane na rynek, które bezpośrednio są związane z produkcją energii. Celem jest zapobieżenie wejścia do obrotu rynkowego najmniej wydajnych urządzeń.

Czym są nowe regulacje zwane Ecodesign, Etykiety Energetyczne lub ErP?

Od 26 września 2015 urządzenia wprowadzone na rynek europejski i wykorzystywane do ogrzewania i produkcji ciepłej wody muszą być oznakowane etykietami mówiącymi o klasie energetycznej "A, B, C, E, ...", dobrze znanymi z innych urządzeń AGD (pralki, lodówki itp). Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków.
Dzięki etykiecie, konsument może w prosty sposób porównać i ocenić jakość energetyczną urządzenia.
Kotły o mocy do 70 kW i zasobniki o pojemności do 500 l będą muszą posiadać oznakowanie etykietą efektywności energetycznej.

Jaka jest różnica między Ekoprojektem a Etykietami Energetycznymi?

Przepisy "Ekoprojektu" określają kryteria efektywności energetycznej jakie produktu muszą spełniać aby mogły być dostępne na rynku w 28 krajach Unii Europejskiej. Urządzenia produkowane przez ACV bazują na dwóch przepisach:

813/2013 dla ogrzewaczy powierzchni, z lub bez produkcji ciepłej wody

814/2014 dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody, tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej, bez funkcji centralnego ogrzewania.

Przepisy etykietowania określają rodzaj etykiet dla danych produktów w celu informowania o ich klasie energetycznej. W tym przypadku również dwa przepisy dotyczą urządzeń ACV:

811/2013 dla ogrzewaczy powierzchni, z lub bez produkcji ciepłej wody i pakietów tych produktów z regulatorem / termostatem i / lub zestawem solarnym

812/2014 fdla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody, tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej i pakietów tych produktów z zestawem solarnym

Podsumowując, Ekoprojekt określa, które produkty mogą być oferowane na rynku a Etykiety Energetyczne określają, które informacje dotyczące zużycia energii muszą być zapewnione i w jaki sposób.

Czy nowe przepisy dotyczą istniejących instalacji?

Nie. Przepisy dotyczą tylko urządzeń zakupionych po 26 września 2015.

Czym jest etykieta pakietu?

Wszelkie kombinacje urządzeń, określane jako pakiety, są przedmiotem klasyfikacji energetycznej poprzez etykietę pakietu.
Na przykład kocioł kondensacyjny wraz z panelem słonecznym podłączone do zasobnika są uważane za pakiet podlegającemu etykietowaniu. Ten sam pakiet, składający się z wymienionych wcześniej części składowych, zaopatrzony w urządzenie regulujące jak programowalny termostat, musi być dodane do systemu ze względu na fakt, że może przyczynić się do polepszenia efektywności energetycznej do wskazania na etykiecie.
Obliczenie wydajności energetycznej pakietu jest dostępne poprzez wypełnienie formularza z danymi przewidzianymi w przepisach wspólnotowych zwanego fiszkami kartami produktów.
Klasyfikacja energetyczna pakietu może zostać określona przez producenta poszczególnych części składowych, jak również przez dystrybutora lub instalatora, który tworzy system z urządzeń różnych producentów.
W takim przypadku, do obliczenia klasy energetycznej pakietu, dystrybutor lub instalator musi opierać się na etykiecie urządzenia i na informacjach zawartych na kartach produktów dostarczonych przez producentów poszczególnych urządzeń składowych.

Wszystkie produktu podlegające przepisom, muszą posiadać etykietę energetyczną.

Gdy pakiet składa się z kotła jednofunkcyjnego, regulator temperatury i/lub zestawu solarnego, zwiększających jego efektywność, musi być zapewniona etykieta danego pakietu.

To samo dotyczy pakietów podgrzewaczy wody z regulatorem. Należy także zapewnić etykietę energetyczną.

W jakim przypadku należy stosować etykietę pakietu?

Jako przykład, kocioł Prestige 24 Solo, który ma etykietę "A". Przez dodanie regulatora RC 300, który jest modulowany i klasy VII, pakiet uzyska sprawność "A+".

Czy wymiennik Smart ME i kolektor słoneczny to pakiet?

Nie. Aby utworzyć poprawny pakiet dla produkcji ciepłej wody, musi być zawarty podgrzewacz wody w danej konfiguracji. Technicznie, wymiennik solarny i kolektory to zestaw solarny.

Przykład konfiguracji: gazowy kocioł kondensacyjny Prestige, regulator RC300 i wymiennik c.w. Smart - jaka etykieta energetyczna?

Zarówno kocioł Prestige jak i wymiennik Smart posiadają swoją etykietę produktu. Jeśli kocioł jest sprzedawany razem z regulatorem jako pakiet, musi być dołączona etykieta pakietu. Wymiennik Smart nie jest częścią pakietu, pponieważ pracuje tylko na potrzeby ciepłej wody i nie wpływa na poprawienie efektywności pracy kotła centralnego ogrzewania.

Oczywiście, kocioł centralnego ogrzewania i wymiennik ciepłej wody mogą razem współpracować ale zgodnie z przepisami, nie tworzą pakietu.