Ecodesign en energie labelling

Sinds 26 september 2015 is er een nieuwe Europese regelgeving in voege met betrekking tot de energetische prestaties van verwarmingsketels, sanitair warmwaterbereiders en sanitair warmwatertanks (boilers).

Sinds dezelfde datum moeten al deze producten eveneens voorzien zijn van informatie over hun energie-efficientie.

Ontdek hier alles wat je over dit onderwerp moet weten.

U kan ook de ACV Ecodesign gids downloaden.

Wat zijn die nieuwe Europese regelgevingen, ook wel Ecodesign, energielabelling of ErP genoemd?

Sinds 26 september 2015 is de Europese "Ecodesign" regelgeving van toepassing op verwarmingstoestellen en toestellen voor de bereiding van sanitair warmwater (SWW). Hierbij worden nieuwe energetische eisen vastgelegd voor deze toestellen, alsook de caracteristieken van nieuwe energielabels "A, B, C, E, ...," welbekend van andere toestellen (koelkasten, ...).

Wat is het verschil / het verband tussen Ecodesign en energielabelling?

De Ecodesign regelgeving legt de criteria vast met bettrekking tot energie-efficientie, aan dewelke producten moeten voldoen om in de 28 deelstaten van de Europese Unie op de markt te mogen gebracht worden. De producten die ACV verkoopt zijn door twee verordeningen betroffen :

  • 813/2013 voor ruimteverwarmingstoestellen (o.a. CV-ketels), al dan niet met geïntegreerde productie van sanitair warmwater
  • 814/2013 voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks (boilers) enkel geschikt voor de productie van sanitair warmwater (SWW), zonder centrale verwarmingsfunctie

De regelgeving over energetische labelling legt vast hoe producten moeten gemarkeerd worden om het publiek in te lichten over hun energetische prestaties. Ook hier zijn de ACV producten door twee verordeningen betroffen:

  • 811/2013 voor ruimteverwarmingstoestellen, al dan niet met geïntegreerde productie van sanitair warmwater, en paketten van zulke producten met een thermostaat en/of een zonne-energie-installatie
  • 812/2013 voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks, en paketten van zulke producten met een zonne-energie-installatie

Eenvoudig gesteld, Ecodesign legt vast welke producten in de EU mogen aangeboden worden, terwijl energielabelling vastlegt welke informatie verplicht moet gegeven worden, en op welke manier.

Zijn bestaande installaties (van voor 26 september 2015) hierdoor betroffen?

Neen. De regelgeving is enkel van toepassing op producten die sinds 26 september 2015 op de markt worden aangeboden.

Wat met "hoog rendement" ketels (zonder condensatie) ?

Deze ketels voldoen meestal niet aan de minimale eisen van de regelgeving, en kunnen dus niet meer verkocht worden voor nieuwe installaties. Tot 31 december 2017 mogen ze nog verkocht worden, zonder brander, ter vervanging van een identiek toestel. Ze mogen ook nog verkocht worden in situaties die niet aan Ecodesign onderhevig zijn, zoals industriële toepassingen. Bij ACV zijn dat bijvoorbeeld de N en BNE mazoetketels.

Welke informatie moet verplicht gegeven worden?

Toestellen die sinds 26 september 2015 op de markt worden gebracht moeten voorzien zijn van een productlabel, waarop de energieprestaties van het toestel op een gestandaardiseerde schaal worden aangeduid, naast andere informatie, naargelang het type toestel. Tevens moet het toestel geleverd worden met een productfiche met bepaalde energetische waarden.

Belangrijk: deze verplichting geldt voor ketels tot en met 70 kW en boilers tot en met 500 liters.

Wat is een pakketlabel?

Alle producten die door de regelgeving betroffen zijn moeten voorzien zijn van een productlabel.

Wanneer een ruimteverwarmingstoestel gecombineerd wordt met een thermostaat en/of een zonne-energie-installatie om de verwarmingsfunctie van het toestel te verbeteren, dan is het geheel een pakket waarvoor een pakketlabel dient te worden opgemaakt.

Hetzelfde geldt voor een warmwaterbereider gecombineerd met een zonne-energie-installatie om de SWW-functie te verbeteren. Het geheel vormt een pakket waarvoor een pakketlabel dient te worden opgemaakt.

Zo een pakket kan bijkomend nog versterkt worden met een tank en/of een bijkomend ruimteverwarmingstoestel (bv. een warmtepomp).

Waar dienen die "pakketlabels" voor?

Nemen we het voorbeeld van een Prestige 24 Solo ketel van ACV, die een productlabel "A" heeft. Door daar een RC300 thermostaat van klasse VIII, modulerend en met extra sensoren, aan toe te voegen krijgt het geheel een pakketlabel van niveau "A+".

Vormen een Smart ME zonneboiler en thermische zonnepanelen een pakket?

Neen. om een geldig pakket te vormen voor sanitair warm water, moet er verplicht een warmwaterbereider mee in het pakket opgenomen worden. Technish vormen de Smart ME en de panelen tesamen een zonne-energie-installatie in de zin van de regelgeving.

Neem een "klassieke" installatie, met een Prestige 24 Solo gascondensatieketel, een RC300 thermostaat, en een Smart 160 sanitair warmwatertank (boiler). Welke energielabels worden er hiervoor geleverd?

De Prestige ketel en de Smart boiler beschikken elk over hun "productlabel". De ketel en de thermostaat vormen een pakket waarvoor een "pakketlabel" wordt meegeleverd. De Smart boiler maakt géén deel uit van het pakket want hij dient voor de productie van sanitair warmwater, en niet voor de opslag van water voor de centrale verwarming.

Een ketel voor centrale verwarming en een sanitair warmwatertank (boiler) kunnen uiteraard samen gebruikt worden, maar vormen géén pakket in de zin van de regelgeving.

Ik ben installateur. Waar kan ik de energielabels en productfiches vinden, en mijn eigen systeemlabels aanmaken?

ACV heeft speciaal voor de vakman een specifieke site opgezet, ecodesign.acv.com. Op die website kan u terecht om pakketlabels te genereren en ook om er de energielabels en productfiches van de ACV producten te downloaden.